OM OSS

Det här är Borrhagens förskola –
Borrhagen är förskolan med det stora hjärtat och lilla formatet i Roslagens famn. Hos oss väntar upptäckande & äventyr, musik & dans, lek & spel, hemlagad kost, trygghet & kramar i en inspirerande miljö både inom,- och utomhus.

Vi som jobbar –
Hos oss möts du av kompetenta, entusiastiska och engagerade medarbetare som är med och utvecklar verksamheten framåt. Vi sätter stor vikt vid kunskap och utbildning och uppdaterar oss så snart tillfälle ges.

Pedagogisk verksamhet –
Vår verksamhet lutar sig mot forskning samt beprövad erfarenhet vilket förskolan ska göra. Våra lärandetillfällen utgår ifrån läroplanen för förskolan Lpfö18 som pekar på vilka lärandeområden vi ska ge barnen chans att möta. Allt lärande i förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi följer barnen i deras utveckling, detta ligger sedan till grund för utvärdering av vår pedagogiska verksamhet.

Vill ni läsa läroplanen så finns den här Lpfö18

I huset –
Vi håller till i egna lokaler, som vi själva varit med och planerat, för att kunna erbjuda den optimala miljön för våra barn. Det är ljust och högt i tak med väl tilltagen ventilation för verksamheten. Lokalerna bidrar till nyfikenhet och utforskande i en lugn miljö.

Vår pedagogiska miljö är utformad genom att vi skapar ”rum i rummet”, detta för att ge barnen utrymme till olika sorters lek samt att uppmuntra dem till utforskande av olika lärandemiljöer. I vår stora ateljé håller vi på med målning, vattenlek och liknande och i vårt ”rörelserum” har vi redskap till olika sorters rörelseaktiviteter, här har vi inte sällan disco med musik och discoljus. För mindre grupper har vi enskilda rum där vi kan arbeta mer ostört och i vilorummet hör vi toner av lugn musik.

På gården –
Med naturen inpå knuten jobbar vi aktivt med vad den har att erbjuda och är med i Grön-Flagg-resan. Vi odlar, komposterar och återvinner som en del i projektet. Teman vi arbetar med inom detta är ”möte med naturen”, hållbar utveckling, rörelse och vänskap.

 

Hjärtligt välkomna till oss här på Borrhagen!