TRYGGHET

Inskolning –
Inskolningen är uppstarten till er tid på förskolan. Det är viktigt att både barnet och ni vårdnadshavare skall känna er trygga och välkomna. Förskolebarnen är indelade i små grupper för att alla ska bli sedda och hörda. Trygga barn blir självständiga och vågar utforska förskolans miljö. Vi vill skapa de rätta förutsättningarna för att barnen ska känna sig trygga tillsammans med pedagoger, i barngrupp samt i vår miljö.

Utvecklingssamtal-
En gång per år inbjuder vi till utvecklingssamtal. I en lugn och trygg miljö pratar vi tillsammans om ert barns utveckling, behov och lärande.

Tyra-
Vår förskola använder appen Tyra för att synliggöra barnens tid på förskolan. Du som vårdnadshavare kan uppdatera dig om barnens dag, aktiviteter samt få viktig information rörande verksamheten. Appen används också för att lägga in barnens schema, sjukanmäla och se om något saknas i klädlådan.

Vi vill skapa en nära och tillitsfull relation till hemmet för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ert barn.

Läroplanen för förskolan, Lpfö18 tar upp vikten av samspel med vårdnadshavare och förskola, att vårdnadshavare ska känna sig delaktig i barnens tid på förskolan.