TRYGGHET

Inskolning –
Inskolningen är uppstarten till er tid på förskolan. Det är viktigt att både barnet och ni föräldrar skall känna er trygga och välkomna. Förskolebarnen är indelade i små grupper för att alla ska bli sedda och hörda.

Utvecklingssamtal-
En gång varje termin inbjuder vi till utvecklingssamtal. I en lugn och trygg miljö pratar vi tillsammans om ert barns utveckling, behov och lärande.

Tyra-
Vår förskola använder appen Tyra för att synliggöra barnens tid på förskolan. Du som förälder kan uppdatera dig om barnens dag samt få viktig information rörande verksamheten. Appen används också för att lägga in barnens schema, sjukanmäla och se om något saknas i klädlådan.

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 tar upp vikten av samspel med föräldrar och förskola, att föräldrar ska känna sig delaktig i barnens tid på förskolan.