UTFORSKA

Naturvetenskap-
Alla barn har inte möjlighet att ha skogen runt hörnet, men vi har! Barnen lär sig att ta hänsyn till djur och natur samt tillägnas kunskp om de djur och växter som finns där. I skogen har barnen chans att utmana både sig själva och gruppen. Genom att ta sig fram i terrängen och balansera på stockar och stenar övar barnen sin grovmotorik. Vi lär oss allt möjligt på ett lustfyllt sätt när vi är i skogen.  

Fri lek-
När barnen får chans till den fria leken så leker de inte bara utan de får också en chans att lösa konflikter, lära känna sina kompisar och lära sig var sociala gränserna går. Pedagogernas roll är att se till att alla barn får vara med och leka. I vissa fall kan barn behöva hjälp med att utveckla förmågor som krävs för att delta och upprätthålla lek, i dessa fall behöver vi pedagoger vara med och stötta för att ge barnen chans att tillägna sig dessa förmågor.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, kan man läsa att leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, kommunikation, inlevelse samt förmåga att samarbeta och lösa problem.