UTFORSKA

Naturvetenskap-
Alla barn har inte möjlighet att ha skogen runt hörnet, men vi har! Att vara i skogen ger barnen en chans att utmana både sig själva och gruppen. Samtliga pedagoger har utbildning via Friluftsfrämjandet, knopp, knytte och Mulle. Detta arbetar vi med i grupperna. Förskolan bekostar också ett medlemskap i Friluftsfrämjandet.
För att läsa mer: https://www.friluftsframjandet.se/

Fri lek-
När barnen får chans till den fria leken så leker de inte bara utan de får också en chans att lösa konflikter, känna sina kompisar och lära sig var sociala gränserna går. Blir vi pedagoger inbjudna så medverkar vi annars iakttar vi barnens lekar på avstånd.

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, kan man läsa att leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, kommunikation, inlevelse samt förmåga att samarbeta och lösa problem.