UTMANING

Grön Flagg –
Vi är en av få förskolor i kommunen som arbetar med Grön Flagg-konceptet. Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet. Barnen involveras naturligt i förskolans miljöarbete från grunden i matlagning, till sopsortering. Vi komposterar, odlar och återvinner.
För att läsa mera: http://www.hsr.se/valkommen-till-gron-flagg

Tema-
Vi arbetar med olika teman när vi utformar undervisningen i förskolan och dessa styrs efter barnens intressen och behov. Exempel på olika teman kan vara vänskap, sagofigurer, havet och rymden. Ett tema pågår oftast under en termin och efter det startas ett nytt.  I barngruppen som består av de yngsta barnen tar vi hjälp av ”babblarna” i vårt arbete och i de äldre barngrupperna är det populärt med ”sommarskuggan”.

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, talar man om att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturfrågor. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet kan bidra till en bättre miljö. Vi ska också utgå från barnens erfarenheter, intressen och drivkrafter att söka kunskap.