UTMANING

Grön Flagg –
Vi är en av få förskolor i kommunen som arbetar med Grön Flagg-konceptet. Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet. Barnen involveras naturligt i förskolans miljöarbete från grunden i matlagning, till sopsortering. Vi komposterar, odlar och återvinner.
För att läsa mera: http://www.hsr.se/valkommen-till-gron-flagg

Tema-
När vi arbetar med teman blir det oftast årstidsbaserat eftersom vi är en naturförskola. Temat vi väljer är det som barnen är intresserade av och vill arbeta med. Exempel på olika teman kan vara årstider, siffror, språk, matematik och konstruktion.

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, talar man om att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturfrågor. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet kan bidra till en bättre miljö. Vi ska också utgå från barnens erfarenheter, intressen och drivkrafter att söka kunskap.